Waterbeheer. Ook u heeft ermee te maken!

Welkom op dé website over het Nederlandse waterbeheer. In het kader van de bezuinigingen moet ook het waterbeheer zuiniger. En wel met structureel € 100 miljoen elk jaar! Terwijl de kosten voor ons waterbeheer alsmaar zullen stijgen, want het moet veiliger en schoner. Hoe zorgen we ervoor dat het waterbeheer doelmatig wordt, zodat u niet de rekening krijgt?

Deze website is gemaakt tijdens mijn afstudeerstage voor de Bachelorstudie Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein. In opdracht van de VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar een meer doelmatig waterbeheer. Zie hierboven het menu en leer over waterbeheer en ontdek mijn bevindingen!

Veel plezier!

Rianne van Houten